تردد وسایل نقلیه اي که ابعاد و وزن آنها بدون بار یا پس از بارگیري محموله حداقل از یکی از ابعاد و یا اوزان زیر تجاوز نماید مشمول مقررات دستور العمل محمولات ترافیکی بوده و براي تردد آنها باید پروانه عبور صادر شود.اینگونه وسایل نقلیه طبق مقررات وسیله نقلیه ترافیکی ،محمولات آنها محمولات ترافیکی نامیده می شود.

عرض : بیشتر از ۲/۶۰ متر

طول : براي وسایل نقلیه ۵ محور و ۵ محور به بالا بیشتر از ۱۶٫۵ متر

ارتفاع: از کف زمین تا بالاترین ارتفاع محموله بیشتر از ۴/۵ متر

وزن : محموله با وسیله نقلیه بالاتر از ۵ محور بیشتر از ۴۰ تن

a

این شرکت با دارا بودن پرسنل مجرب و با تجربه در زمینه حمل و نقل بارهای سنگین و فوق سنگین می تواند تضمین حمل و نقل محمولات شما باشد، برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید.